Intégration

Phát âm: âm "h" trong tiếng Pháp

Có hiệu lực đến 31/12/2033