Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: âm "eu"

Regardez la vidéo, écoutez les sons et cochez la bonne colonne.
Hãy xem đoạn video, nghe các âm sau và đánh dấu vào cột tương ứng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice
24h Jakarta VN
 
Tôi nghe thấy âm     [ø] giống trong "deux".Tôi không nghe thấy   âm [ø] giống trong "deux".
Tôi nghe thấy âm     [ø] giống trong "deux".Tôi không nghe thấy   âm [ø] giống trong "deux".
Tôi nghe thấy âm [Ø].Tôi không nghe thấy âm [ø] giống trong "deux".
Tôi nghe thấy âm [Ø].Tôi không nghe thấy âm [ø] giống trong "deux".
Tôi nghe thấy âm [Ø].Tôi không nghe thấy âm [ø] giống trong "deux".
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Geneviève Briet, Université catholique de Louvain
Published on 02/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Premier extrait
Voix off

Il est 10h, Sylvia est en route pour son premier rendez-vous.
 
Deuxième extrait
Voix off
13h, l'heure du déjeuner, un repas pris sur le pouce, pas question de perdre du temps.

Troisième extrait
Voix off
Il est 14h, l'heure de la tournée des bureaux, Sylvia ne laisse rien au hasard.
 
Đoạn trích đầu tiên
Lời dẫn

Bây giờ là 10h, Sylvia đang trên đường đến buổi hẹn đầu tiên.
 
Đoạn trích thứ hai
Lời dẫn
13h, giờ ăn trưa, một bữa ăn vội, không tốn thời gian.

Đoạn trích thứ ba
Lời dẫn
14h, giờ quay lại làm việc, Sylvia không để điều gì xảy ra ngẫu nhiên cả.
 

Phát âm / Âm "eu"

Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp thế nào: kinh khủng, bình thường, khá / thực sự hay? Bạn không biết?
 
Sự khác nhau giữa:
deux heures
douze heures
là không thể nhận biết, khó nghe, dễ nghe?
Sự khác nhau giữa:
deux heures
douze heures
là không thể, khó, dễ phát âm?

Với bạn nguyên âm nào là dễ nhất?
Với bạn nguyên âm nào là kinh khủng nhất?

Bạn đã bao giờ quan sát chuyển động môi của một người nói tiếng Pháp? [ø] là một âm đặc trưng của tiếng Pháp: khi nói, môi phải đưa ra phía trước như khi thổi nến trên bánh sinh nhật. Có rất nhiều âm trong tiếng Pháp được phát âm bằng cách đưa môi ra, tròn môi, bật môi, uốn lưỡi.
 
Các âm
[y] « tu »,
[ø] « deux »,
[œ] « neuf », phát âm bằng cách đưa môi ra.

Một số người học tiếng Pháp thấy rằng phát âm tiếng Pháp giống như đang hôn.
Âm [ø] gần như luôn được viết là "eu".

Ta thường nghe thấy âm này trong các từ tượng thanh sau:
"euh…", để biểu thị sự lưỡng lự hoặc khi đang tìm cách diễn đạt.

Bạn có thể tập đọc âm [ø] bằng cách hình dung lại những phụ âm được phát âm tại cùng vị trí trong miệng.
 

du - dø
pu - pø
fu - fø
ku - kø
mu - mø
fɛ - fø
dɛ - dø
kɛ - kø
mɛ - mø
pɛ - pø


Cùng luyện nào!
Bạn có thể làm theo mẫu:
- nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì.
- nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.
 

Có thể bạn cũng thích...