Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Phát âm: âm "an"

Écoutez la vidéo. Replacez chaque mot dans la bonne phrase.
Hãy nghe đoạn video sau. Điền từ đúng vào mỗi câu
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Parler-Prononciation-HelpMyselfRoussel-SonAn-Video
Nous ne faisons que passerDans l'ombre sous la lumière Sans prendre le temps de s'arrêter Si l'on nageait sans respirerAurons-nous de l'air cet été ? Tout le monde cherche à s'échapper.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Published on 04/04/2013 - Modified on 13/12/2019
Dịch
Gaëtan Roussel
Time to get away, gotta help myself, soon!!! Help myself…
Nous ne faisons que passer
Dans l'ombre sous la lumière
Sans prendre le temps de s'arrêter
Si l'on nageait sans respirer
Aurons-nous de l'air cet été ?
Tout le monde cherche à s'échapper.
Gaëtan RousselĐến giờ phải đi rồi, tự mình phải cố thôi, phải nhanh lên!!! Tự cố... Chúng tôi chỉ đi qua Trong bóng tối dưới ánh đèn Chẳng dừng bước Nếu ta bơi mà không thở Hè này liệu chúng ta có không khí không ? Tất cả mọi người đều tìm cách lẩn trốn.

Phát âm / Âm 'an"

Bạn đã bao giờ thử bắt chước nói theo một người Pháp chưa? Bạn đã bao giờ bắt chước một vài âm mà bạn cho là tiêu biểu trong tiếng Pháp chưa? Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp thế nào : kinh khủng, bình thường, khá / thực sự hay? Bạn không biết? Sự khác nhau giữa:
 
không
là không thể nghe, khó nghe, dễ nghe?
trong đó có
răng
là không thể, khó, dễ phát âm?

Âm [ã] là một nguyên âm đặc trưng của tiếng Pháp đối với người nước ngoài. Âm này được phát âm giống các
âm [õ] của
"mười một", [ɛ͂] của
"hai mươi", được phát âm bằng cách đẩy hơi vừa qua đường miệng vừa qua đường mũi
Âm [ã] tương đương với âm mũi của âm [a], một âm trầm giống như nằm ở giữa cơ thể, ở vị trí của đám rối Âm [ã] thường được viết : 
"an" : avance, manger, ordonnance
"en" : accident, dent, médicament, prendre, rendez-vous, urgences
"am" + b/p : chambre
"em" + b/p : remboursement
 
Ta thường nghe thấy âm này trong các từ tượng thanh sau :
"Vlan !"
"Pan !"
Cùng luyện nào! Âm [ã] là âm trầm, tròn môi, cường độ trung bình. Bạn có thể tập đọc âm [ã] bằng cách hình dung lại những phụ âm được phát âm tại cùng vị trí trong miệng:  

Các âm tiết phụ âm - nguyên âm

m[ã] - d[ã] - t[ã]

Các âm tiết phụ âm - phụ âm - nguyên âm

lm[ã] - fr[ã] - pr[ã]
tr[ã] - dm[ã]

Các âm tiết phụ âm - nguyên âm - phụ âm

s[ã]t - p[ã]s - m[ã]d
f[ã]s - s[ã]s - r[ã]t
t[ã]t - k[ã]t
 
Nếu bạn có xu hướng phát âm 
[õ], hãy nghĩ đến âm
[ɛ̃] khi bạn muốn nói
[ã].
Phát âm âm [ã] cũng dễ hơn - không chìa môi ra đằng trước - trong ngữ điệu lên giọng, để hỏi hoặc để cầu khiến - với các phụ âm « s » et « t ». Bạn có thể làm theo mẫu: - nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì - nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.

Có thể bạn cũng thích...