Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: thông báo giờ

Écoutez les phrases et glissez les éléments au bon endroit. Consultez l'aide.
Nghe các câu sau và kéo thả các đáp án đúng vào chỗ trống. Hãy tham khảo phần trợ giúp.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
Published on 03/04/2013 - Modified on 13/12/2019

Ngữ pháp / Thông báo giờ

Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là ...Buổi sáng
Buổi chiều

 

 

Các phút
10h05 : Il est dix heures cinq.

11h10 : Il est onze heures dix.

13h15 : Il est une heure et quart.

14h30 : Il est deux heures et demie.

14h45 : Il est trois heures moins quart.

15h40 : Il est quatre heures moins vingt.


Có thể bạn cũng thích...