Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: thì tương lai gần và giới từ "dans"

Regardez la vidéo et associez chaque question à la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và nối mỗi câu hỏi với câu trả lời tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
Transcription Independances africaines assoc femmes VN
Où se passe le reportage ?
Le reportage se passe à la LIFDED, une association de femmes.
Qui accueille Papy à la LIFDED ?
Maman Grâce.
Quelle salle voyez-vous ?
La salle de réunion.
Où l'homme et la femme vont-ils discuter ?
L'homme et la femme vont discuter dans le bureau de Maman Grâce.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
Published on 01/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Maman Grâce
Bonjour Papy.
Papy
Bonjour Maman Grâce.
Maman Grâce
Ça fait très longtemps. Comment ça va ?
Papy
Ça va très bien !
Maman Grâce
Oh, comme tu as grossi ! Tu menaces l’environnement !
Papy
Que dire de plus ? Eh beh, nous sommes au siège de la Lifded où nous sommes accueillis par Maman Grâce qui va se présenter et qui va nous présenter la Lifded.
Maman Grâce
Évidemment, je suis Grâce Lola mais on va s’asseoir au bureau. Je crois que ça sera bien de le faire tranquillement dans mon bureau.
Papy
Merci Maman.
Maman Grâce
Entrez, je vous en prie.
Maman Grâce
C’est notre salle de réunion ici. Les mamans sont en train de préparer une activité que nous allons réaliser dans une semaine. Nous allons certainement aller nous asseoir dans mon bureau et on reviendra peut-être discuter avec les mamans après.
Maman Grâce
Chào Papy.
Papy
Chào Maman Grâce.
Maman Grâce
Lâu quá rồi. Bà khỏe không ?
Papy
Tôi rất khỏe!
Maman Grâce
Oh, anh béo lên nhiều đấy! Anh sẽ đe dọa đến môi trường đấy!
Papy
Còn gì nữa không? Vâng, chúng ta đang ở trụ sở của Lifded, Maman Grâce tiếp đón chúng ta, bà sẽ tự giới thiệu bản thân và giới thiệu với chúng ta về Lifded.
Maman Grâce
Vâng, tôi là Grâce Lola, chúng ta sẽ ngồi ở văn phòng. Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu làm việc đó một cách yên tĩnh trong văn phòng của tôi.
Papy
Cảm ơn Maman.
Maman Grâce
Không có gì, mời vào.
Maman Grâce
Đây là phòng họp của chúng tôi. Các bà mẹ đang chuẩn bị hoạt động mà chúng tôi sẽ thực hiện tuần sau. Chắc chắn là chúng ta sẽ vào trong văn phòng của tôi và sẽ quay lại nói chuyện với những người phụ nữ này sau.

Có thể bạn cũng thích...