Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: số nhiều của danh từ và mạo từ không xác định (un, une)

Regardez la vidéo et lisez le mode d'emploi (transcription). Choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và đọc hướng dẫn (diễn giải). Chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

chute elements transcription VN
Đây là loại tài liệu gì?
Một bộ phim.Một trò chơi.Một bài tập toán.
Người đàn ông (người trượt băng) muốn làm gì?
Anh ta muốn ăn. Anh ta đang đói.Anh ta muốn làm việc. Anh ta đang ở trong phòng làm việc.Anh ta muốn ngủ. Anh ta mệt.
Người đàn ông (người trượt băng) cần đỡ được cái gì?
Những cái đĩa.Đồ ăn.Trái bóng tennis.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 04/06/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Mode d'emploi du jeu

Le patineur a un petit creux...
À l'aide des flèches de ton clavier, aide-le à rattraper les éléments qui lui permettront de manger et donc de gagner des points. Évite d'attraper les autres éléments qui te feront perdre des points.
JOUER
Hướng dẫn chơi trò chơi

Người trượt băng đang đói bụng...
Hãy sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để giúp anh ta hứng đồ ăn và thêm điểm. Tránh đỡ những vật khác vì bạn sẽ bị mất điểm.
CHƠI

Có thể bạn cũng thích...