Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: động từ « aimer » ở thì hiện tại

Regardez la vidéo et lisez les mots donnés ci-dessous. Écrivez les mots manquants dans les phrases.

Hãy xem đoạn video sau và đọc các từ dưới đây. Điền các từ còn thiếu trong câu.

Écrivez la ou les bonnes réponses dans les cases Help on how to respond the exercice
PC-Loisirs-Activites-Gram-Aimer-Comprendre-Carl-video
les - aime (x2) - la - jouer - aller

Carl aime jouer au foot.

Il n'aime pas aller voir son frère en prison.

Carl aime les frites.

Il aime aller en vacances aux Antilles.

Carl n'aime pas la guerre.
nbOk1 từ đúng chính tả
nbOk2 từ sai dấu
nbKo từ cần sửa
Chú ý
Rất tốt

Recopiez les phrases dans votre carnet de bord.
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 04/08/2013 - Modified on 15/01/2020
Dịch
Carl
J’aime jouer au foot, j’aime jouer sur l’ordinateur, j’aime jouer avec les jolies filles, j’aime aller en vacances aux Antilles, j’aime les frites, le zouk et la dance hall.
J'aime pas (1) les frimeurs et les frimeuses. J’aime pas aller voir mon frère en prison, j’aime pas la Nouvelle Star et la Star Academy (2). J’aime pas les hommes politiques, la guerre en Irak, les gothiques et les skaters, j’aime pas les profs sévères. J’aime pas les maths, les racistes et j’aime pas Materazzi (3). J’aimais pas le collège Paul Éluard et j’aime bien être ici.

(1) La première partie de la négation "ne" a tendance à disparaître à l'oral. (2) Émissions de télévision françaises.
(3) Joueur de football italien.

Carl Tôi thích chơi đá bóng, tôi thích chơi trò chơi trên máy vi tính, tôi thích chơi với các cô gái xinh đẹp, tôi thích đi nghỉ ở Antille, tôi thích ăn khoai tây chiên, nhảy zouk và khiêu vũ. Tôi không thích (1) những người huyênh hoang. Tôi không thích đến thăm anh tôi trong tù, tôi không thích chương trình Nouvelle Starchương trình Star Academy (2). Tôi không thích các chính trị gia, chiến tranh ở Irak, những người cổ hủ và những người chơi trượt ván, tôi không thích các thầy cô giáo nghiêm khắc. Tôi không thích môn toán, những người phân biệt chủng tộc và tôi không thích Materazzi (3). Trước kia tôi không thích trường trung học Paul Éluard và bây giờ tôi rất thích học ở đây. (1) Phần đầu của thể phủ định là "ne" thường không được nhắc đến khi nói. (2) Các chương trình truyền hình Pháp. (3) Cầu thủ bóng đá người Ý.

Có thể bạn cũng thích...