Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp : đặt câu hỏi

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Xem đoạn phim và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Salutations-EtatCivil-Gram-Question-Boullabaisse-Video
Đâu là câu hỏi của người phụ nữ ?
Raynald, c’est toi ?Raynald, comment tu t’appelles ?Raynald, tu es où ?  
Người đàn ông tên là Maximilien. Người phụ nữ có thể hỏi như nào để biết tên của người đàn ông đó ?
Comment vous appelez-vous ? Où habitez-vous ?Quel âge avez-vous ?
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 03/09/2013 - Modified on 16/10/2019
Dịch
L'homme
Allô ? Bonjour.
La femme
Raynald, c’est toi cher ?
L'homme
Ah non ! C'est pas Raynald. C'est Maximilien. Vous pouvez m’appeler Max si vous voulez.
La femme
Je ne connais personne de ce nom là. Monsieur, vous avez dû vous tromper de numéro.
Người đàn ông A lô ? Xin chào. Người phụ nữ Raynald, bạn đấy à ? Người đàn ông À không ! Không phải Raynald. Maximilien đây. Bạn có thể gọi tôi là Max nếu bạn muốn. Người phụ nữ Tôi không biết ai tên như vậy. Thưa ông, hẳn là ông gọi nhầm số rồi.

Ngữ pháp / Cách đặt câu hỏi

Trong tiếng Pháp, có ba cách đặt câu hỏi: - Theo văn phong thân mật chủ ngữ + động từ + từ để hỏi Ví dụ:
Hỏi tên Tu t'appelles comment ?
Hỏi nơi ở Vous habitez où ?
Hỏi nghề nghiệp Elle fait quoi dans la vie ?
Văn phong thân mật được dùng khi trò chuyện với bạn bè, người trong gia đình hoặc người thân quen - Theo văn phong phổ thông từ để hỏi + est-ce que + chủ ngữ + động từ Ví dụ:
Hỏi tên Comment est-ce que tu t'appelles ?
Hỏi nơi ở est-ce que vous habitez ?
Hỏi nghề nghiệp Qu' est-ce qu' il fait dans la vie ?
Văn phong phổ thông được dùng cả khi nói lẫn viết với mọi đối tượng đối thoại - Theo văn phong trang trọng từ để hỏi + động từ + chủ ngữ. Ví dụ:
Hỏi tên Comment t'appelles-tu ?
Hỏi nơi ở habitez-vous ?
Hỏi nghề nghiệp Que faites-vous dans la vie ?
Văn phong trang trọng thường được dùng khi viết. Ngoài ra người ta có thể sử dụng văn phong trang trọng để nói trong các hoàn cảnh chính quy, hoặc khi muốn "nói văn hoa". Các phó từ để hỏi thường gặp khi hỏi về thông tin cá nhân:
qui ? quoi ? ? quand ? Tu t'appelles comment ?
Michel chanteur Paris le 12 février Amélie
Nhiều câu hỏi về thông tin cá nhân thường gặp bắt đầu bằng quel est (+ danh từ giống đực) hoặc quelle est (+ danh từ giống cái) Ví dụ:
Quel est votre nom, s’il vous plaît ? Câu hỏi về tuổi tác được đặt với động từ avoir. Ví dụ:
Quel âge avez-vous ?
Đặt câu hỏi với quel/quelle Trả lời
Hỏi tên Hỏi địa chỉ Hỏi quốc tịch Hỏi nghề nghiệp Hỏi tuổi Tên bạn là gì Quelle est votre adresse ? Quelle est sa nationalité ? Quelle est sa profession ? Quel âge as-tu ? Je m'appelle Pierre Membrez. J'habite 34, rue du Tir à Lille. Il est belge. Elle est professeur de français. J'ai 35 ans.

Có thể bạn cũng thích...