Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: các giới từ chỉ nơi chốn

Regardez et écoutez les extraits vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem và nghe các đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

Transcription indépendances VN
Bạn nhìn thấy có bao nhiêu đoạn trích?
Deux.Trois. Quatre.
Những người này đang giới thiệu gì?
Des logements.Des professions.Des lieux.
Trong đoạn thứ hai, đại lộ đó dẫn đến đâu?
Dans le centre-ville.Sur une place.Devant la banque La Tontinière.
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Université catholique de Louvain
Published on 03/05/2013 - Modified on 10/12/2019
Dịch
Premier extrait
La jeune femme

( …) La seule radio qui existe à l’école, elle est juste en dessous... Alors je vais vous y conduire.

Deuxième extrait
Le jeune homme
Salut nous sommes ici dans la commune de Masina et là vous voyez derrière moi, c’est le boulevard Lumumba qui provient de l’aéroport international de Ndjili et qui mène jusque dans le centre-ville.

Troisième extrait
Le jeune homme
Alors maintenant on est devant une banque de micro-crédits qui s’appelle La Tontinière.
Đoạn trích đầu tiên
Cô gái trẻ

( …) Trong trường chỉ có một chiếc đài radio, nó nằm ở ngay dưới... Do vậy tôi sẽ dẫn bạn đến đó.

Đoạn trích thứ hai
Chàng trai
Xin chào, chúng tôi đang ở xã Masina và ở kia, các bạn có thể nhìn thấy đằng sau tôi là đại lộ Lumumba, đại lộ này xuất phát từ sân bay quốc tế Ndjili và dẫn vào trung tâm thành phố.

Đoạn trích thứ ba
Chàng trai
Và bây giờ chúng ta đang ở trước một ngân hàng tín dụng nhỏ tên là Người chơi hụi.

Có thể bạn cũng thích...