Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: các động từ “aller“ và “venir“

Regardez la vidéo et choisissez la bonne réponse.
Hãy xem đoạn video sau và chọn câu trả lời đúng.
Cochez la ou les bonnes réponses Help on how to respond the exercice

PC-Logement-ContactVoisin-Gram-AllerVenir-MoussaTaxi-Video
Cảnh tượng này diễn ra ngoài phố.
VraiFaux
Người đàn ông đang nói không biết cô gái trẻ.
VraiFaux
Cô gái trẻ sẽ sớm rời đi.
VraiFaux
Người đàn ông muốn ở nhà với bạn mình Moussa.
VraiFaux
Cô gái trẻ không bằng lòng.
VraiFaux
nbOk câu trả lời đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Valérie Collige, Université catholique de Louvain
Published on 02/07/2013 - Modified on 04/11/2019
Dịch
L'homme
Bon alors, on y va ?
La femme
Ah ! Tu viens avec nous ?
L'homme
Ben oui, je viens. Et Moussa aussi.
La femme
C’est super !
Người đàn ông Được rồi, chúng ta đi thôi! Người phụ nữ Hả, cậu đi với chúng tớ á? Người đàn ông Ừ, mình đi chứ. Và Moussa cũng vậy. Thế thì tốt quá!

Có thể bạn cũng thích...