Première classe A1 Sơ cấp khám phá

Ngữ pháp: bị đau ở

Lisez les phrases. Regardez la vidéo et placez chaque phrase dans la bonne colonne.
Hãy đọc các câu sau. Hãy xem đoạn video và xếp mỗi câu vào một cột tương ứng.
Glissez-déposez les éléments Help on how to respond the exercice
PC-Sante-Souffrance-Grammaire-TheateAirTango-AvoirMal-Video
Trong đoạn băng có nói đến
C'est mon orteil. Je vais te faire un bain de pieds. Tu as mal ?
Trong đoạn văn không nói đến
Je suis en pleine forme. J'ai mal à la tête. C'est le ventre. C'est mon oreille.
nbOk câu sắp xếp đúng trên nb câu
Chú ý
Rất tốt
Conception: Dorothée Depont, Đại học công giáo Louvain
Published on 02/04/2013 - Modified on 16/10/2019
Dịch
Pierre (le fils)
Qu’est-ce que t’as à la jambe, tu as mal ?
Max (le père)
Non, non c’est rien c’est mon gros orteil.
Pierre (le fils)
Bon je vais te faire un bain de pieds avec du gros sel, ça va te soulager...
Pierre (con trai) Chân bố bị sao đấy, bố bị đau à ?Max (bố) Không, không sao, đó là ngón chân cái của bố í mà.Pierre (con trai) Thế thì con sẽ đi chuẩn bị nước muối cho bố ngâm chân, bỗ sẽ thấy bớt đau ngay...

Ngữ pháp / Bị đau ở

Có thể bạn cũng thích...