Quel cadre juridique pour la haute mer ?

Đố
Tìm ý nghĩa của mỗi từ. Các câu hỏi xuất hiện khi bạn trả lời chúng. Hộp màu xanh lam xuất hiện khi từ được nói trong video. Bạn cũng có thể tìm từ trong video bằng kính lúp.
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...