Bài tập 02 / 04
Văn hóa: tầm quan trọng của một ngôi nhà
2.(Các) văn hóa
Regardez la vidéo (attention, il n'y a pas de son) et consultez l'aide. Placez chaque phrase dans la bonne colonne.
Hãy xem đoạn video (chú ý, không có tiếng) và tham khảo phần trợ giúp. Xếp mỗi câu vào một cột tương ứng.
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
  Đúng
  Màu tủ tường gợi nhớ đến thiên nhiên bên ngoài.
  Có những đồ thắp sáng trong phòng.
  Mù của các bức tường nhìn không tự nhiên.
  Sai
  Khâu trang trí không được làm cẩn thận.
  Màu của các loại trái cây không giống màu của tủ tường.