Bài viết
TV5MONDE cung cấp hàng ngàn bài tập miễn phí để học tiếng Pháp.

Tại sao học tiếng Pháp với TV5MONDE?

Thực hiện các bài tập tương tác trên trang web có nghĩa là:

 • nghe và hiểu tiếng Pháp hiện tại khi nó được nói trên khắp thế giới,
 • học cách nhìn và phân tích hình ảnh ,
 • làm giàu vốn từ vựng của bạn,
 • kiểm tra kiến thức ngữ pháp của họ,
 • khám phá các nền văn hóa nói tiếng Pháp .

Tại sao nên sử dụng trang Học tiếng Pháp với TV5MONDE?

Trang web cung cấp:
 • hàng trăm bài tập miễn phí dành cho người mới bắt đầu đến trình độ nâng cao,
 • việc đăng các bài tập mới mỗi tuần ,
 • hàng trăm video về các chủ đề khác nhau ,
 • một công cụ tìm kiếm để tìm các tài liệu tương ứng với trình độ của bạn và các trung tâm quan tâm của bạn,
 • nội dung nguyên bản , sống động để học hiểu tiếng Pháp.

Bạn có thể sử dụng TV5MONDE để học tiếng Pháp từ cấp độ nào?

Bạn có thể sử dụng TV5MONDE ngay từ khi bắt đầu học nghề ở mọi cấp độ .
 • Các cấp độ được chỉ ra trên trang Học tiếng Pháp với TV5MONDE đề cập đến Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFRL), được phát triển bởi Hội đồng châu Âu.
 • Để đánh giá trình độ của bạn, hãy làm Bài kiểm tra kiến thức tiếng Pháp (TCF).