Lời khuyên cho toàn bộ các phần thi Trước khi thi

  Tìm hiểu hình thức thi của trung tâm (trên máy tính hay trên giấy), về diễn tiến các phần thi, về nội dung của chúng, về thời lượng cho mỗi phần thi, về định dạng của phiếu trả lời (xem hướng dẫn thí sinh có thể tải về từ site của tổ chức France Éducation international).
 1. Thực hành trả lời câu hỏi tùy theo hình thức thi: đánh dấu vào ô trên phiếu thi (nếu làm bài trên giấy) hoặc nhấn vào các nút trên màn hình (nếu làm bài thi trên máy tính).

Trong khi thi

1. Đọc kỹ yêu cầu đề thi.
2. Trả lời tất cả các câu hỏi.
3. Cố gắng quản lý tốt thời gian của mình!

Lời khuyên đối với phần thi nghe hiểu

Compréhension orale

Cấu trúc và quy trình

  Phần mở đầu câu hỏi dành cho ứng viên được báo hiệu bằng một tín hiệu âm thanh.
 •  
 • Có nhiều định dạng câu hỏi, hãy khám phá các định dạng này trong các bài luyện tập TCF của chúng tôi.
 • Độ khó của các câu hỏi ngày càng tăng và chủ đề các câu hỏi cũng thay đổi, không giống nhau.
 • Trong phần thi nghe hiểu, mỗi câu hỏi có một thời lượng cố định, việc chuyển sang câu hỏi kế tiếp được thực hiện tự động, bạn không được can thiệp. Bạn phải chờ cho đến khi kết thúc câu hỏi đang đặt ra. 
 • Chú ý:
  • bạn chỉ được nghe tài liệu âm thanh và câu hỏi một lần duy nhất ; bạn sẽ được nghe câu hỏi sau khi nghe tài liệu âm thanh; các câu hỏi không được ghi trong tập tài liệu thí sinh.

Trước khi thi

Thực hành chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác và cố gắng tập trung cao độ trong 30 phút.

 • Thực hành nghe và hiểu các tài liệu âm thanh chỉ với một lần nghe duy nhất.
 • Thực hành trả lời các câu hỏi đặt ra sau khi nghe tài liệu âm thanh một lần.
 • Thực hành tưởng tượng các câu nói có thể được nói từ các nhân vật có mặt trên một bức ảnh hay một bức tranh.
 • Trong khi nghe một tài liệu âm thanh, hãy ghi lại các từ và ý chính. Sau đó, dần dần, ngừng ghi lại trên giấy, thực hành ghi nhớ trong đầu. Trong cuộc sống, có phải lúc nào bạn cũng có vật gì đó (như giấy, bút) để ghi lại những gì bạn nghe được đâu. Và vào ngày thi cũng thế.
 • Trong khi nghe một tài liệu âm thanh, thực hành tưởng tượng các câu hỏi có thể được đặt ra về nội dung tài liệu này.
 • Trong khi nghe một tài liệu âm thanh, thực hành xác định một cách nhanh chóng tình huống giao tiếp: ai nói với ai? Để làm gì?
 • Trong khi thi

  Bạn chỉ được nghe tài liệu âm thanh và câu hỏi một lần duy nhất, vậy nên hãy nghe cho kĩ.
  1. Đối với các bài tập gắn với yêu cầu « Nghe tài liệu âm thanh và câu hỏi.»,  hãy cố gắng đọc bốn lựa chọn trả lời trước khi nghe tài liệu âm thanh.
   

  Lời khuyên đối với phần thi làm chủ cấu trúc ngôn ngữ

  Ngữ pháp và từ vựng

  Các bài tập của bài thi này thuộc dạng bài tập điền vào chỗ trống. Yêu cầu được viết trong tập tài liệu thí sinh không có thay đổi so với khi đi thi: hãy chọn câu trả lời đúng.

  Trước khi thi

  Thực hành các bài tập được cho: hãy nhớ rằng chỉ có một câu trả lời khả dĩ.

  Trong khi thi

  Chính bạn là người quản lý thời gian của mình. Bạn có thể quay lại sau. Nếu có một câu hỏi khiến bạn phân vân hơi lâu, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
   

  Lời khuyên đối với phần thi đọc hiểu Compréhension écrite Cấu trúc và quy trình

  Các bài tập đưa ra trong phần thi này luôn chứa đựng: 

   một tài liệu đọc; một câu hỏi được viết trong tập tài liệu thí sinh; 4 lựa chọn trả lời trong tập tài liệu thí sinh.
  •  
  Các bài tập được nhóm hợp lại dưới yêu cầu : « Đọc tài liệu. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng và đánh dấu vào ô trên phiếu trả lời. »

  Trước khi thi

  Thực hành các phương pháp đọc khác nhau cho một văn bản: tìm từ khóa, đọc lướt văn bản để tìm một thông tin cụ thể, xác định đoạn văn có liên quan đến câu hỏi, v.v

  Trong khi thi

   Chính bạn là người quản lý thời gian của mình.
  1. Bạn có thể quay lại sau. Nếu có một câu hỏi khiến bạn phân vân hơi lâu, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
  2. Đọc câu hỏi và cả 4 lựa chọn trả lời trước khi đọc văn bản tài liệu.