Xác định cường độ học để sắp xếp lịch học tốt hơn

- Tranh thủ những khoảng thời gian ngắn rảnh rỗi để truy cập vào trang web, dù thời lượng cho mỗi lần vào có thể không nhiều.

- Lên chương trình học với các khoảng thời gian đều đặn trong thời gian biểu của bạn.

- Học từ từ chậm rãi, đừng học quá nhanh. Điều quan trọng là học chuyên cần và đều đặn. Học từng chút một nhưng đều đặn (chẳng hạn mỗi ngày 15 phút) sẽ hiệu quả hơn là 2 tiếng mỗi tháng.