Văn hóa / Tu hay vous?

A1 Sơ cấp khám phá
Trong nền văn hóa nước bạn, người ta có sử dụng các từ xưng gọi giống nhau cho những người cùng tuổi hay khi người này lớn tuổi hơn người kia không?

Trong tiếng Pháp, có hai cách xưng hô tùy theo tính chất quan hệ giữa những người tham gia giao tiếp, đó là: «tu» » và « vous ».

Trong một mối quan hệ bạn bè hay thân mật (không trang trọng), người ta dùng từ «» : « tu » (Quel âge as-tu ? Comment t’appelles-tu ? D’où viens-tu ?). Từ « tu » được dùng để nói với những người ít tuổi hơn hoặc cùng tuổi và để nói với những người mà ta quen biết rõ. Từ « tu » cũng dùng để nói với những người lớn tuổi hơn trong gia đình, hoặc giữa đồng nghiệp với nhau hoặc đối với những người quen lớn tuổi hơn có đề nghị bạn dùng «tu» khi nói với họ.

Để xưng gọi lần đầu tiên đối với người lớn tuổi hơn, người có chức vị cao hơn hoặc đối với những người không quen biết, nbsp ở những nơi công cộng như cửa hàng, các địa điểm dịch vụ hoặc trong các cơ quan hành chính, người ta dùng từ « vous » (Quel âge avez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Qui êtes-vous ?).
Trong thời gian đầu của mối quan hệ đồng nghiệp, người ta cũng dùng « vous » ngay cả khi cùng tuổi.

Ghi nhớ:
 
TU VOUS
Tôi nói với người ít tuổi hơn hoặc bằng tuổi. Tôi nói với người nhiều tuổi hơn.
Tôi biết rõ người này. Tôi không biết người này.
Chúng tôi là những thành viên trong cùng một gia đình. Chúng tôi chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp.
Chúng tôi là bạn bè.  

Lưu ý! Các nguyên tắc lịch sự này không phải lúc nào cũng được tuân thủ nghiêm ngặt trong tất cả các nước nói tiếng Pháp. Người ta xưng hô thân mật (sử dụng từ tu) một cách thoải mái ở Québec và châu Phi. Trong văn hóa châu Phi, việc sử dụng cách xưng hô thân mật là bằng chứng chứng tỏ người tiếp chuyện được coi là bạn bè chứ không phải người xa lạ. Ở Bỉ và ở Pháp, hình thức xưng hô mang tính trang trọng (dùng từ vous) phổ biến hơn.

Bài tập thực hành

Văn hóa : tu hay vous ?

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Liên văn hóa (giao tiếp / những trao đổi đầu tiên)