Văn hoá / Tu hay vous?

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Trong văn hoá nước bạn, người ta có dùng cùng một đại từ để gọi người bằng, kém hoặc hơn tuổi không?

Trong tiếng Pháp, có hai cách để gọi người khác, tuỳ thuộc vào tính chất của mối quan hệ. Với bạn bè hoặc người thân (không chuẩn tắc), người ta dùng đại từ "tu" (Quel âge as-tu ? Comment t’appelles-tu ? D’où viens-tu ?). Đại từ "tu" dùng để gọi những người ít tuổi hơn hoặc bằng tuổi, quen hoặc không quen (nếu người chưa quen dưới 20 tuổi). Đại từ "Tu" cũng có thể dùng để gọi người lớn tuổi hơn trong gia đình, đồng nghiệp hoặc những người thân lớn tuổi hơn nếu họ chủ động cho phép gọi là "tu".

Còn để gọi người lớn tuổi hơn, có thứ bậc cao hơn mới gặp lần đầu hay ở những nơi công cộng như các cửa hàng, cơ quan thì dùng dạng số nhiều lịch sự "vous" (Quel âge avez-vous ? Comment vous appelez-vous ?).
Trong quan hệ công việc, khi gặp nhau lần đầu, ta cũng xưng "vous" ngay cả khi bằng tuổi nhau.

Chú ý! Các quy tắc lịch sự này không phải đều nghiêm ngặt như vậy ở tất cả các nước Pháp ngữ. Người ta xưng hô thoải mái (dùng tu) ở Québec hoặc ở châu Phi. Trong văn hoá châu Phi, việc sử dụng tu để cho thấy người nói chuyện với mình được coi là bạn, chứ không phải người xa lạ. Ngược lại tại Bỉ và Pháp, cách gọi "vous" phổ biến hơn.

Exercices de mise en pratique

La grippe du panda

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (discours / registres de langue)

Văn hóa : tu hay vous ?

A1
4 bài tập
Nghe • (Các) văn hóa