Văn hóa / Sự đúng giờ

A1 Sơ cấp khám phá
Có phải lúc nào bạn cũng đến muộn không? Sau đây là một số tình huống mà tốt hơn là nên đến đúng giờ…
Ở nước bạn, trong nền văn hóa của bạn, mấy giờ được coi là giờ đến có thể chấp nhận được đối với một cuộc hẹn công việc đã đặt lịch lúc 10h hay một buổi học tiếng có lịch lúc 14h? Bạn sẽ đặt văn hóa nước mình ở đâu trên «échelle de ponctualité»? Liệu có cần phải đến đúng giờ không?

Các nền văn hóa khác nhau có quan niệm về thời gian cũng như những thứ liên quan đến thời gian như: vấn đề tính đúng giờ, sự tôn trọng giờ giấc, tôn trọng giờ hẹn… không giống nhau. Liệu ta có phải báo trước hay xin lỗi nếu ta đến muộn hay nếu ta không thể đến hẹn được ngay cả khi đó là một cuộc gặp không chính thức? Có phải lúc nào ta cũng vội vã? Đâu là tầm quan trọng và giá trị ta dành cho sự chậm rãi? Ta có thể «từ từ mà tiến» không?

Ở Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ và Canada, mọi người rất đúng giờ đối với các cuộc hẹn liên quan đến công việc, y tế và giáo dục. Sẽ bị coi là bất lịch sự khi đến muộn vì như thế sẽ làm mất thời gian của người khác. Quy tắc này được áp dụng triệt để, nhiều khi đến từng giây đối với các phương tiện giao thông công cộng như tàu cao tốc.
Nói chung, ta phải báo trước nếu ta đến hẹn muộn.
Đối với các cuộc hẹn mang tính cá nhân, quan niệm về thời gian và sự đúng giờ là khác nhau ở các nước khác nhau. Ở Pháp, sẽ không bị coi là bất lịch sự khi đến muộn giữa bạn bè hay trong gia đình với nhau: đó là truyền thống «một phần tư giờ lịch sự», là sự đến trễ có chủ ý.

Bài tập thực hành

Femme d'affaires regardant l'heure

Văn hóa: sự đúng giờ

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Liên văn hóa (cách tiếp nhận thời gian)