Văn hóa / Nói chuyện với người lạ

A1 Sơ cấp khám phá

Ở nước bạn, bạn nói gì để hỏi thông tin từ một người lạ? Bạn có sử dụng những câu giống nhau khi nói chuyện với người bằng tuổi và người hơn tuổi mình không?

Khi đi du lịch, việc hỏi đường hay hỏi thông tin từ người lạ thường cần thiết.

Nhũng người nói tiếng Pháp dùng ngôi « vous » và các mẫu câu xã giao khi tiếp chuyện với người khác ngoài đường.
Giữa thanh niên với nhau, người ta thường chuyển từ ngôi « vous » sang ngôi « tu » mà không cần hỏi ý kiến.

Phụ nữ có thể bắt chuyện trước với đàn ông.

Ở Quebec, việc dùng ngôn ngữ bình dân giữa những người lạ ngày càng trở nên phổ biến.
 Mở rộng:

Bài tập thực hành

Văn hóa: nói chuyện với người lạ

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Liên văn hóa (giao tiếp / những trao đổi đầu tiên)