Văn hoá / Chào hỏi

A1 Sơ cấp khám phá

Và ở nước bạn, mọi người chào nhau như thế nào? Các bạn có bắt tay, hay làm những cử chỉ bằng đầu không ? Với người thân và người ít quen biết các bạn có chào cùng một cách không ?

Tại Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ, người ta chào và bắt tay nhau khi gặp người không quen. Giữa những người trẻ tuổi hay các sinh viên, các bạn sẽ giới thiệu mình bằng tên kèm một cử chỉ bằng tay hoặc một cái hôn má.
Khi mọi người đã quen biết nhau hoặc là bạn nhau, thì họ chỉ hôn má.

Thông thường, những người đàn ông khi chào nhau sẽ bắt tay, nhưng cũng có khi họ hôn má nhau. Cũng tương tự, một người đàn ông gặp một phụ nữ hoặc hai phụ nữ với nhau nếu không quen cũng sẽ bắt tay. Ngược lại một người đàn ông gặp một phụ nữ đã quen hoặc hai người phụ nữ quen nhau cũng sẽ hôn má nhau.
Người lớn sẽ xưng tu với trẻ con và thơm má chúng, ngay cả khi đứa trẻ đó là con ruột của họ.

Để chào nhau, người ta nói "Bonjour". Các bạn trẻ và sinh viên thường dùng "Salut" hơn.

Bài tập thực hành

Hay ta thử một bộ phim hài đi?

A1
8 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (nghi vấn, hỏi, động từ / động từ phản thân) • Từ vựng (cuộc sống thường nhật) • Phát âm (các chỉ hiệu lời nói) • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ)

Văn hóa : chào hỏi

A1
4 bài tập
Xem • Liên văn hóa (giao tiếp / những trao đổi đầu tiên)