Tìm hiểu tài liệu

- Cố gắng hiểu khái quát bối cảnh: sau khi xem và nghe các tài liệu lần thứ nhất, trả lời thầm các câu hỏi sau. Tài liệu này thuộc dạng gì (bài hát, chân dung, trích đoạn phim...)? Chủ đề của tài liệu là gì? Ai nói? Nói về cái gì?

- Hiểu bài không có nghĩa là phải hiểu tất cả các từ trong bài. Đừng có hễ gặp từ mới là lại dừng lại : đừng cố dịch tất cả các từ.

- Nếu tài liệu là dạng hình, hãy quan sát kĩ các hình ảnh, chúng chứa rất nhiều thông tin và có thể giúp bạn hiểu nội dung tài liệu.

- Đừng lo lắng khi có cảm giác các nhân vật đang nói quá nhanh hoặc quá khó hiểu, bạn có thể điều chỉnh phần phát của tài liệu: xem và nghe nhiều lần tài liệu, ngắt thành nhiều đoạn, hoặc có thể tham khảo cả bản ghi đã được dịch của tài liệu. Nhưng lưu ý: hãy cố tập hiểu lời nhân vật, chứ đừng chỉ xem bản ghi vì... hiểu tất cả cũng chả để làm gì.