Phát âm / Phụ âm cuối thường không được đọc lên

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Không có quy tắc rõ ràng cho việc phát âm hay không phát âm phụ âm cuối của một từ trong tiếng Pháp.

Ta không phát âm chữ « r » trong kết hợp cuối « er » » như « loyer », «garder », nhưng lại phát âm chữ này trong từ « mer » và ở các động từ nguyên thể kết thúc bằng « -ir » như: « dormir », « sortir ».

Thông thường, ta không phát âm phụ âm cuối ở các từ kết thúc bằng «d», «p», «s», «t». Hãy ghi nhớ quy tắc này bằng mẹo« DePoSiTo » Hãy ghi nhớ quy tắc này bằng mẹo.
 
Audio file
grand
Audio file

mois

Audio file
trop
Audio file
petit

Phụ âm cuối của một tính từ được phát âm nếu nó đứng trước một nguyên âm. Đây chính là hình thức nối âm:
Audio file
un petit appartement.


Cách phát âm chữ « s » cuối trong từ « plus »

Ta không phát âm chữ «s»cuối trong các trường hợp: «plus» :
 
- khi nó đứng trước một từ bắt đầu bằng một phụ âm:
Audio file
Ce logement est plus [ply] petit.
- trong biểu thức:« ne... plus  » :
Audio file
Ce logement n’est plus [ply] à louer.

Ta phát âm chữ «s » cuối của từ « plus » trong các trường hợp:

- khi nó đứng trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm:
Audio file
Ce logement est plus [plyz] original.
-  - trong biểu thức:« plus de » :
Audio file
Ce logement a plus [plys] de pièces.
- khi nó là «plus» trong toán học (+). Ta phát âm là [s] khi nó đứng trước một phụ âm và là [z] khi nó đứng trước một nguyên âm.
Audio file
Il faut un bureau plus [plys] deux chambres.
Audio file
Ce logement compte deux pièces plus [plyz] une.
 

Bài tập thực hành

Phát âm: phụ âm cuối thường không được phát âm

A1
6 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (chữ cái câm / phụ âm cuối câm)