Phát âm / Nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng và số điện thoại

A1 Sơ cấp khám phá
Âm tiết cuối cùng của nhóm nhịp điệu (các từ được nhóm lại với nhau diễn đạt cùng một ý) khác với âm tiết của một từ: Âm tiết đó được phát âm lâu hơn. Âm tiết đó mang trọng âm. Cần phải phân biệt cách phát âm theo các loại sau: - Các từ « quốc tế »:
taxi
guitare
téléphone - Các tên « quốc tế » :
Anne
David
Lucie - Khi chúng ta cất cao giọng để gọi ai đó không nghe thấy hay để hét lên, âm tiết cuối cùng to hơn và lâu hơn. Ví dụ:
« Qu’est-ce que tu dis ? » - Số đếm Âm tiết cuối cùng của số đếm luôn luôn lâu nhất : Ví dụ:
07 (zéro sept) – 52 (cinquante-deux) – 18 (dix-huit) - 13 (treize). 07-52-18-13
131, avenue de Wagram Chúng ta đọc số điện thoại theo từng nhóm số. Một nhóm số bao gồm hai hoặc ba số tùy theo từng nước: Ở Bỉ: 514 285 19 53 = cinq-cent-quatorze, deux-cent-quatre-vingt-cinq, dix-neuf, cinquante-trois. Ở Pháp: 01 44 18 55 55 = zéro-un, quarante-quatre, dix-huit, cinquante-cinq, cinquante-cinq. Ở Quebec: 514 285 1841 = cinq-cent-quatorze, deux-cent-quatre-vingt-cinq, dix-huit-cent-quarante-et-un. Ở Thụy Sĩ: 4121-312 68 17 = quarante-et-un-vingt-et-un, trois-cent-douze, soixante-huit, dix-sept.