Phát âm / Nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

A1 Sơ cấp khám phá
Share

Khi nói tiếng Pháp, chúng ta chỉ lấy hơi sau khi diễn đạt hết một ý, tức là một nhóm từ.
Âm tiết được nhấn mạnh nhất là âm tiết cuối cùng trong nhóm. Âm tiết này mang trọng âm. Âm tiết này được phát âm trong khoảng thời gian lâu hơn.
Tất cả các âm tiết khác được phát âm trong khoảng thời gian như nhau.
Ví dụ:

intéressant (ti-ti-ti-ta)


Chú ý, âm tiết mang trọng âm không trùng với âm tiết mang dấu chính tả.
Ví dụ:

le cinéma (ti-ti-ti-ta)Ghi chú: để minh họa sự khác nhau về phát âm trong bài tập, âm tiết cuối cùng đọc là « ta » trong khi các âm tiết khác đọc là « ti », tượng trưng cho âm ngắn hơn.

Exercices de mise en pratique

Phát âm: nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

A1
4 bài tập
Xem • Phát âm (Intonation, rythme et accentuation)