Phát âm / Ngữ điệu với từ để hỏi

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Ngữ điệu của tiếng Pháp biến thiên trên bốn cấp độ.

Ngữ điệu của câu khẳng định bắt đầu ở cấp độ 2: đây là ngữ điệu thoải mái nhất.
Âm tiết cuối của câu khẳng định được hạ xuống ở cấp độ 1: đó là dấu hiệu cho biết người đối thoại có thể tiếp lời.

Để đặt câu hỏi với một từ để hỏi (« pourquoi », «combien», «est-ce que»), có thể dùng hai ngữ điệu:
  • ngữ điệu toàn bộ từ để hỏi đặt ở cấp độ 4,

4. Est-ce que __________________
3. _____________________________
2. __________ tu aimes la sa______
1. _________________________ lade ?
 
  • ngữ điệu âm tiết cuối của câu đặt ở cấp độ 4.
4. ___________________________lade ?
3. _____________aimes_____________
2. Est-ce que tu________ la sa_______
1. ________________________________


4: ngữ điệu của câu hỏi.
3: ngữ điệu của câu tiếp nối nhau.
2: ngữ điệu giọng khởi đầu của một câu khẳng định.
1: ngữ điệu cuối câu.


Việc nâng giọng cho đến khi giọng trở nên chói cao lên rất quan trọng: nó chứng tỏ đó là một câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định.

Bài tập thực hành

Phát âm: ngữ điệu với từ để hỏi

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (ngữ điệu, nhịp điệu và cách đánh trọng âm)