Phát âm / Ngữ điệu với từ để hỏi

A1 Sơ cấp khám phá
Ngữ điệu của tiếng Pháp biến thiên trên bốn cấp độ.

Ngữ điệu của câu khẳng định bắt đầu ở cấp độ 2: đây là ngữ điệu thoải mái nhất.
Âm tiết cuối của câu khẳng định được hạ xuống ở cấp độ 1: đó là dấu hiệu cho biết người đối thoại có thể tiếp lời.

Để đặt câu hỏi với một từ để hỏi (« pourquoi », «combien», «est-ce que»), có thể dùng hai ngữ điệu:
  • ngữ điệu toàn bộ từ để hỏi đặt ở cấp độ 4,

4. Est-ce que __________________
3. _____________________________
2. __________ tu aimes la sa______
1. _________________________ lade ?
 
  • ngữ điệu âm tiết cuối của câu đặt ở cấp độ 4.
4. ___________________________lade ?
3. _____________aimes_____________
2. Est-ce que tu________ la sa_______
1. ________________________________


4: ngữ điệu của câu hỏi.
3: ngữ điệu của câu tiếp nối nhau.
2: ngữ điệu giọng khởi đầu của một câu khẳng định.
1: ngữ điệu cuối câu.


Việc nâng giọng cho đến khi giọng trở nên chói cao lên rất quan trọng: nó chứng tỏ đó là một câu hỏi chứ không phải là câu khẳng định.

Bài tập thực hành

Phát âm: ngữ điệu với từ để hỏi

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (ngữ điệu, nhịp điệu và cách đánh trọng âm)