Phát âm / Ngữ điệu trong câu tiếp diễn

A1 Sơ cấp khám phá
Trong tiếng Pháp, ngữ điệu tăng lên bên trong câu để ám chỉ là câu chưa kết thúc.

Nếu câu chưa kết thúc, ngữ điệu sẽ tăng lên ở âm tiết cuối cùng của nhóm:
Audio file
Je voulais créer 
Audio file
un rectangle 
Audio file
dans la maison ↑
Audio file
à l’intérieur ↑

Khi câu kết thúc, ngữ điệu rơi xuống âm tiết cuối cùng của nhóm:
Audio file
tout est blanchi ↓

Đối với một câu hỏi dựa trên ngữ điệu, giọng nói tăng cao hơn:
Audio file
tout est blanchi ↑↑

Bài tập thực hành

Phát âm: ngữ điệu trong câu tiếp diễn

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (ngữ điệu, nhịp điệu và cách đánh trọng âm)