Phát âm / Nâng cao giọng trong một câu hỏi

A1 Sơ cấp khám phá
Trong tiếng Pháp, ngữ điệu đi lên ở cuối câu để thể hiện một câu hỏi.
Âm điệu của tiếng Pháp biến thiên trên bốn cấp độ: từ 1, là âm sắc trầm nhất, đến 4, là âm sắc cao nhất.

Hãy nghe các âm sau đây và quan sát âm sắc của chúng trên bốn cấp độ:
Audio file
Tu viens au cinéma ce soir ?
Audio file
Ce soir, non. Demain, oui.
4           soir ?            
3   viens   ma       soir,     main,  
2 Tu   au ci né   ce   Ce     De    
1                 non.     oui.
4 : giọng của câu hỏi không có từ để hỏi.
3 : giọng của câu tiếp nối nhau.
2 : giọng khởi đầu của một câu khẳng định.
1 : giọng ở cuối câu.


Thực hành với ví dụ này và cố gắng tái tạo cùng một âm điệu:
Audio file
Audio file

Bài tập thực hành

Phát âm: nhóm nhịp điệu và ngữ điệu (1)

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (ngữ điệu, nhịp điệu và cách đánh trọng âm)