Phát âm / lược và xóa âm cuối

A1 Sơ cấp khám phá
Trong tiếng Pháp, không phải tất cả các âm đều được đọc lên. Vì sao? Giải thích và ví dụ.

Lược âm cuối

Trong tiếng Pháp, thật khó để nghe được ranh giới giữa các từ bởi khi phát âm, người ta có thể nối phụ âm cuối một từ với nguyên âm đầu của từ tiếp sau 
Trong một chuỗi các từ được nối kết với nhau về mặt ngữ pháp, thường thì nguyên âm cuối (« e », « a » đôi khi là nguyên âm « i », «​​​​​​​ u »), của từ thứ nhất bị lược mất khi đứng trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm. Khi viết, nguyên âm bị lược bỏ được ghi bởi dấu lược  «​​​​​​​ ' ».
 
Trong phát âm, phụ âm đứng trước nguyên âm bị lược tạo một âm tiết với nguyên âm của từ tiếp theo:
Audio file
L'employé, l'employée, l'ordinateur, l'université, l'immeuble, l'autobus.
  Un employé / une employée / les ordinateurs / les universités / les immeubles / les autobus.
Nhưng ở số nhiều:
Audio file
Les employés, les employées, les ordinateurs, les universités, les immeubles, les autobus.
Nguyên âm bị lược thường là âm «​​​​​​​​​​​​​​ e » (le, ce, me, je, te, se, ne, de, que, parce que, puisque, lorsque, jusque...),Nguyên âm bị lược thường là âm «​​​​​ a » (la), hoặc âm«​​​​​​​ i », trong cấu trúcsi + il -> s'il.

 

Xóa âm

Ở một số từ thường gặp, và chỉ duy nhất trong văn nói ở một ngữ cảnh thân mật, một số nguyên âm và phụ âm có thể bị lược mất:
 
 - Xóa âm [y] trong từ «​​​​​​​ tu » trước nguyên âm:

Tu en veux ?
-> T'en veux ?

- Xóa âm [l] trong từ «​​​​​​​ il(s) » trước nguyên âm;:

«​​​​​​​ Il y a » > «​​​​​​​ Y a »

«​​​​​​​ Il n'y a rien » > «​​​​​​​ Y a rien »

«​​​​​​​ Il n'y a pas de chemin. » > «​​​​​​​ Y a pas de chemin. »

Bài tập thực hành

Phát âm: bỏ nguyên âm cuối và bỏ âm

A1
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (nối âm và lược âm)