Phát âm / Le–Les [ɶ]–[ɛ]

A1 Sơ cấp khám phá
Học cách phân biệt âm của các từ «le» và «les» nhờ vào trợ giúp này.
Đối với bạn, nguyên âm nào là nguyên âm tiêu biểu nhất của tiếng Pháp?
Đối với bạn, nguyên âm nào là nguyên âm đẹp nhất hoặc khủng khiếp nhất để phát âm trong tiếng Pháp?
Bạn đã từng để tâm chú ý đến âm /ɶ/ trong tiếng Pháp bao giờ chưa? Bạn thấy thế nào về âm /ɶ/ trong tiếng Pháp khi bạn nghe nó?  Lạ lẫm? Khủng khiếp?  Bình thường?  Cũng khá? Thực sự là một âm đẹp? Bạn cũng không biết nữa?
Bạn thấy thế nào về âm /ɶ/ của tiếng Pháp khi bạn phát âm nó?  Lạ lẫm? Khủng khiếp?  Bình thường?  Cũng khá? Thực sự là một âm đẹp? Bạn cũng không biết nữa?
 
Sự khác nhau giữa:
 Regarde-le  và 
  Regarde-les 
là không thể, khó hay dễ khi nghe?
Sự khác nhau giữa:
 Regarde-le  và 
  Regarde-les 
là không thể, khó hay dễ khi phát âm?
 

Lưỡi đưa hẳn ra phía trước.
Để phát âm âm [ɶ], ta có thể bắt đầu như khi phát âm âm [ɛ], với ngữ điệu đi xuống, kèm một cử chỉ khoát tay xuống phía dưới, cúi đầu xuống, phát âm [fɶ, vɶ, pɶ, mɶ].
Ta có thể quan sát hành động phát âm trong gương: chúm môi lên giống như khi ta thổi nến . Lưỡi đưa hẳn ra phía trước.

Bài tập thực hành

Phát âm:le – les /ɶ – E/

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / nguyên âm - i, u, o...)