Phát âm / Le – Les /ɶ – E/

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Theo bạn, nguyên âm nào là đặc trưng nhất trong tiếng Pháp?
Theo bạn, nguyên âm nào có cách phát âm hay nhất và khó nhất trong tiếng Pháp?
Bạn có nhận ra âm /ɶ/ của tiếng Pháp chưa?Bạn thấy thế nào khi nghe âm /ɶ/ của tiếng Pháp? Lạ lẫm?Kinh khủng? Bình thường? Nghe hay hay?Nghe hay thật ư?Bạn không biết ư?
Bạn thấy thế nào khi phát âm âm /ɶ/ của tiếng Pháp? Lạ lẫm?Kinh khủng? Bình thường? Nghe hay hay?Nghe hay thật ư?Bạn không biết ư?
 
Sự khác nhau giữa:
 Regarde-le  và 
  Regarde-les 
là không thể, khó, hay dễ nghe được?
Sự khác nhau giữa:
 Regarde-le  và 
  Regarde-les
là không thể, khó, hay dễ phát âm?
 
Để phát âm
 /ɶ/, ta phải bắt đầu với âm
/ɛ/
như trong cách đọc chữ "F".
Tách 2 môi khỏi răng:đưa môi ra phía trước và tròn môi, như khi phát âm 
 /ɔ/ trong từ "Capitole". 
 Đưa lưỡi hẳn về phía trước.

Bài tập thực hành

Phát âm:le – les /ɶ – E/

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / nguyên âm - i, u, o...)