Phát âm / Động từ và âm cuối câm:je vois, tu crois, il faut

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Trong ngôn ngữ của bạn, người ta có phát âm mọi chữ cái được viết?Hay thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng không?Việc đó phụ thuộc vào vị trí trong từ?Việc đó phụ thuộc vào từ loại của từ?

Trong tiếng Pháp, những chữ cái cuối cùng của danh từ và tính từ thỉnh thoảng được phát âm (xem phần trợ giúp Phát âm / Phụ âm cuối thường không được đọc)

Thông thường, ta không phát âm chữ "e" cuối trong những động từ được chia ở số ít và ở ngôi thứ ba của số nhiều.
appelle
respirent


Ta cũng không phát âm "s", "t", "d", "ns", "z", "nt". Đó là những chữ cái không được phát âm.
est


Mở rộng:
Ngữ pháp / Động từ nguyên mẫu


Bài tập thực hành

Phát âm:âm cuối câm của động từ

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (chữ cái câm / phụ âm cuối câm)