Phát âm / Chữ «s»

A1 Sơ cấp khám phá
Làm thế nào để phát âm chữ «s» trong các từ «oiseau» và «histoire»? Tìm lời giải trong trợ giúp này.
Làm cách nào để phát âm chữ «s» trong các từ «Sud» và «choses»? Tìm lời giải trong trợ giúp này.
Âm
[s] là âm rất phổ biến trong tiếng Pháp. Đó là âm thanh của con rắn khi nó phát: sssss
Âm
[z] là một âm rất gần với âm trên, nhưng được phát âm thoải mái hơn nhiều. Đó là âm của con muỗi khi nó phát: zzzz. Để phát âm nó, hãy chọn một tư thế thoải mái, nói năng chậm rãi, nói âm [s], làm một cử chỉ khoát tay xuống phía dưới để hỗ trợ cho giọng đi xuống: «deux choses»
Audio file
    Ta nghe thấy [z].

Âm [z] rất quan trọng để đánh dấu số nhiều:

- trong phép nối giữa mạo từ với danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm
Audio file
[i, ɛ, a, œ, o, y, u, ɑ̃, õ, ɛ̃] :
 
 les_oiseaux

- trong một số động từ, khi ta sử dụng các ngôi:  ils_ , elles_ trước một động từ bắt đầu bằng một nguyên âm:
 
 il aime > ils_aiment, elle ouvre > elles_ouvrent, il apporte > ils_apportent, …

Âm [z] cũng đánh dấu giống cái của các tính từ kết thúc ở giống đực bằng các chữ «s», «x»:
 
 compris, heureux, nombreux, français
 
Sự khác nhau giữa [s]  và [z] cũng cho phép phân biệt
 Ils sont (être) / ils_ont (avoir)

Nói chung, chữ «s» được phát âm là [s] trong các trường hợp:
- ở đầu một từ: sud, solaire, sa
- trước một phụ âm (= là các âm không phải là nguyên âm [i, ɛ, a, œ, o, y, u, ɑ̃, õ, ɛ̃]) : Australie, casquette, historique
- ở cuối một từ: un sens.

Đứng giữa một từ giữa hai nguyên âm, có hai khả năng giống như trong các cặp từ rất quen thuộc sau:
poisson / poison, dessert/ désert.

Cách viết có hai chữ «ss» giữa hai nguyên âm là đấu hiệu cho biết phải phát âm là [s].
Audio file
Suisse, passé, assis, classe

Bài tập thực hành

Phát âm:chữ "s"

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / phụ âm - r, p, b...)