Phát âm: chữ «e» không được đọc lên

A1 Sơ cấp khám phá
Chữ «e» có thể nói là một chữ khá thất thường. Tùy theo vị trí của nó trong từ hay trong một nhóm từ, nó có thể được đọc lên hoặc không được đọc lên.
Trong một số trường hợp, việc phát âm chữ «e» là bắt buộc, một số trường hợp khác là tùy chọn hoặc bị cấm.

Ở cấp độ người bắt đầu học tiếng Pháp, ta sẽ tập trung tìm hiểu những trường hợp chữ «e» bị cấm đọc.
•    Trước một động từ bắt đầu bằng một nguyên âm, chữ «e» trong « je» bị lược bỏ. Ta viết «j’»: «J’ai».
•    Ở cuối một nhóm từ: «La carte», «Qu’est-ce/que tu prends ? »
•    Ở bên trong một nhóm từ, trước một từ bắt đầu bằng một nguyên âm: «Une entrée», «salade italienne».

Kết hợp với một phụ âm, chữ «e» tạo ra nhiều âm nguyên âm khác nhau:
 
Audio file
e + phụ âm ở cuối âm tiết: /ɛ/  
Audio file
→ «merci»
e + «t» ở cuối từ: /e/ ou /ɛ/
Audio file
→ «le poulet»
e + «z» ở cuối động từ: /e/
Audio file
  → « vous avez », « vous allez »
 
Trong kết hợp «eur», «eu» được phát âm là /œ/
Audio file
→ «le serveur»
  LƯU Ý: âm cuối «é» được phát âm là /e/
Audio file
→ «Désolé»

Bài tập thực hành

Phát âm: phát âm âm "e"

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (chữ cái câm / «e» câm)