Phát âm / Cách nhấn trọng âm của âm tiết cuối

A1 Sơ cấp khám phá
Trong tiếng Pháp, người ta nói liền một hơi bằng chuỗi các từ. Ta chỉ thở ra khi kết thúc một ý. Chuỗi các từ này được gọi là nhóm ngữ điệu hay từ ngữ âm. Trung bình, một chuỗi các từ có thể tính gồm ba âm tiết.

Nhịp điệu của tiếng Pháp rất đều đặn. Có một âm tiết nổi trội: đó là âm tiết cuối bởi nó là âm tiết dài nhất và đứng trước một quãng nghỉ. Âm tiết này được gọi là trọng âm. 

Ví dụ:
Audio file
intéresSANt (ti ti ti TA*)

Bạn có thể vỗ tay vào nhau cùng lúc với đọc âm tiết và vỗ tay mạnh hơn đối với trọng âm.
Các dấu trên các chữ (é, è, à, â, etc.) không có liên quan tới độ dài âm tiết.

Ví dụ
Audio file
le cinéMA (ti ti TA*)

*Để biểu hiện sự khác nhau trong độ dài âm tiết, ta gọi trọng âm là «TA», các âm tiết nhẹ hơn là «ti», các âm tiết này thường được nhận biết bằng một âm ngắn.
 

Bài tập thực hành

Phát âm: nhấn trọng âm ở âm tiết cuối cùng

A1
4 bài tập
Nghe • Phát âm (ngữ điệu, nhịp điệu và cách đánh trọng âm)