Phát âm / Cách đọc một nhóm từ

A1 Sơ cấp khám phá

Khi nói tiếng Pháp, ta không phát âm riêng lẻ từng từ một. Người nói tiếng Pháp có thể phát âm liền một mạch 6 âm tiết không ngắt quãng.

Cuối nhóm âm tiết hoặc nhóm từ, người ta sẽ đọc mạnh hơn. Âm tiết cuối cùng sẽ có trọng âm rõ ràng. Trọng âm này cho phép nhận ra điểm kết thúc của cụm từ, giúp hiểu cụm từ dễ dàng hơn.

Người ta không chỉ tập trung năng lượng cho mỗi việc nói mà còn cho cả hành động cơ thể. Khi nói tiếng Pháp, người ta cử động cơ thể khi nói những âm cần nhấn mạnh. Năng lượng được tập trung cho cả tiết tấu trong giọng nói lẫn hành động cơ thể.

Người nói tiếng Pháp thường có các cử chỉ, điệu bộ đi kèm lời nói. Cử chỉ đó sẽ kết thúc khi nhóm tiết điệu kết thúc.
Đây là một cách đơn giản để xác định nhóm từ và các chuyển động của cơ thể.

Bài tập thực hành

Phát âm: cử chỉ đi kèm với nhóm từ

A1
5 bài tập
Nghe • Xem • Phát âm (ngữ điệu, nhịp điệu và cách đánh trọng âm)