Phát âm / Các âm [u] - « ou » và [y] - « u »

A1 Sơ cấp khám phá
Đâu là sự khác nhau giữa hai âm này:
Audio file
/y/
Audio file
/u/
Bạn có thấy các âm này khó phát âm không?

Âm [y] là một nguyên âm điển hình của tiếng Pháp : phụ âm được phát âm với đôi môi chu ra phía trước, giống như là ta đang thổi nến bánh sinh nhật. Có rất nhiều âm trong tiếng Pháp được phát âm với phần trước của miệng, môi tròn lại, lưỡi khum vào.
 
Audio file
/y/
Audio file
/u/
Audio file
tu, but !
Audio file
vous, goût
 
  • Hai môi chu ra phía trước,
  • Miệng mở hé,
  • Miệng tròn lại.
 
  • Miệng mở he hé,
  • Miệng mở he hé,
  • Miệng tròn xoe lại.

Lưỡi đưa phía trước, chạm vào răng hàm dưới.

Lưỡi thụt vào phía sau, không chạm răng.
Cơ thể và miệng căng lên. Cơ thể và miệng thả lỏng.
oiseaux sons aigus
[y] là âm cao
chien qui grogne
[u] là âm trầm
Một biểu thức để giúp bạn luyện tập :
De plus en plus dur ?
Một biểu thức để giúp bạn luyện tập :
Coucou mon chou !
 
Âm 
Audio file
[y] được viết: u
Âm 
Audio file
[u] được viết: ou
 

Bài tập thực hành

Phát âm: các âm [u] và [y] -«ou» và «u»

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / nguyên âm - i, u, o...)