Phát âm / Âm [ʒ] -«j»

A1 Sơ cấp khám phá
Âm chung giữa từ «jeu»và từ «gens» là gì? Học cách viết và phát âm âm [ʒ] nhờ vào trợ giúp này.
Đâu là sự khác nhau giữa hai âm này?
les (z)ans
les gens

Bạn có thấy các âm này khó phát âm không?
 
Bạn đã từng quan sát cử động môi của một người nói tiếng Pháp chưa? Âm [ʒ] là một phụ âm được phát âm với đôi môi chu ra phía trước, giống như là ta đang thổi nến bánh sinh nhật. Rất nhiều âm trong tiếng Pháp được phát âm với phần trước của miệng, hai môi tròn lại, chu ra phía trước.
 
Audio file

 /ʒ/

Audio file
bonjour
   
Hai môi đưa về phía trước.
Đây là âm hữu thanh. Ta cảm nhận âm rung lên trong cổ họng.

Bạn có thể luyện tập phát âm âm [ʒ], bằng cách dựa vàocác nguyên âm được phát âm ở cùng một vị trí trong miệng:

ʒø  ʒø
dø  ʒø
nø  ʒø

ʒuR
Rəʒu
siʒoz
ʒozɛt
ʒezit

Mẹo: 
Nếu bạn phát âm [j] (như trong « paille ») thay cho [ʒ] (như trong « page »): hãy thử thay âm này bằng âm [ʃ] trong « chaud ».
paille page chaud
Audio file
Audio file
Audio file

Nếu bạn phát âm [ʃ] (như trong «chant») thay cho [ʒ] (như trong «gens») hãy thử nói [aʒa],như thế sẽ dễ dàng hơn.  
chant gens [aʒa]
Audio file
Audio file
Audio file
  • Âm [ʒ] được viết:
- « j »,như trong « bonjour ».
- « g » (+ e, i, y), như trong « manger », « girafe », « gymnastique ».

Bài tập thực hành

Phát âm: âm [ʒ] - «j»

A1
6 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / phụ âm - r, p, b...)