Phát âm / Âm [R]

A1 Sơ cấp khám phá
«Rrrrrrrrrrr», cái âm nổi tiếng nhất của tiếng Pháp này! Để bắt chước và phát âm nó như một người nói tiếng Pháp thành thạo, hãy đọc trợ giúp này.
Bạn đã từng để ý đến âm [ʀ] trong tiếng Pháp bao giờ chưa? Bạn thấy thế nào khi nghe âm này?  Lạ lẫm? Khủng khiếp?  Bình thường?  Cũng khá? Thực sự là một âm đẹp? Bạn cũng không biết nữa?

Bạn có biết là âm [ʀ] là phụ âm được phát âm nhiều nhất trong tiếng Pháp, với tần suất gần 13% không? Do đó, điều quan trọng là phải học cách phát âm chính xác nó ngay lập tức! Vậy phải làm thế nào?

Âm [R] trong tiếng Pháp khá gần với âm «Kh» trong tiếng Ả-rập (giống tên của ca sĩ Khaled), với âm «j» trong tiếng Tây Ban Nha (như trong từ «bajo»), với âm cuối của động từ nguyên thể trong tiếng Bồ Đào Nha (giống như «faltar»), với các từ tiếng Đức như «machen» hoặc âm «ch» trong từ Loch Ness.

Âm [ʀ] trong tiếng Pháp được phát âm trong cổ họng, giống như khi ta muốn phát âm âm [k] hay âm [g], với lưỡi duỗi phẳng chạm vào hàm răng dưới. 

Hãy luyện nào!
Bạn có thể bắt chước theo mẫu này:
 
với tốc độ chậm,


Bạn sẵn sàng chưa?
Chú tâm phát âm âm [k] (như trong «quoi ») hoặc âm [g] (như trong «gâteau») nhiều lần. Quan sát trong cổ họng của bạn xem nơi nào phát ra âm [k]. Nhẹ nhàng siết cổ họng của bạn lại cho đến khi bạn cảm nhận được nơi phát ra âm [k]. Cổ họng của bạn bị khép một phần.
Giữ lưỡi phẳng chạm vào các răng dưới và nhẹ nhàng đẩy không khí qua khe còn trống.
 
Bây giờ hãy thử nói
Ri - Ri - Ri - Ra - Ra - Ra  trong vòng 30 giây mỗi ngày.

Mẹo
Sẽ dễ để phát âm âm [ʀ] hơn nếu bạn kéo dài nguyên âm đứng trước âm [ʀ]. Giữ đầu lưỡi dưới thấp cho đến tận khi kết thúc âm [ʀ].

Bài tập thực hành

Le son R en français

Phát âm:âm [R]

A1
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (âm thanh / phụ âm - r, p, b...)