Phát âm / Âm [ø] - "eu"

A1 Sơ cấp khám phá
Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp thế nào: kinh khủng, bình thường, khá / thực sự hay? Bạn không biết?
 
Sự khác nhau giữa:
deux heures
douze heures
là không thể nhận biết, khó nghe, dễ nghe?
Sự khác nhau giữa:
deux heures
douze heures
là không thể, khó, dễ phát âm?

Với bạn nguyên âm nào là dễ nhất?
Với bạn nguyên âm nào là kinh khủng nhất?

Bạn đã bao giờ quan sát chuyển động môi của một người nói tiếng Pháp? [ø] là một âm đặc trưng của tiếng Pháp: khi nói, môi phải đưa ra phía trước như khi thổi nến trên bánh sinh nhật. Có rất nhiều âm trong tiếng Pháp được phát âm bằng cách đưa môi ra, tròn môi, bật môi, uốn lưỡi.
 
Các âm
[y] « tu »,
[ø] « deux »,
[œ] « neuf », phát âm bằng cách đưa môi ra.

Một số người học tiếng Pháp thấy rằng phát âm tiếng Pháp giống như đang hôn.
Âm [ø] gần như luôn được viết là "eu".

Ta thường nghe thấy âm này trong các từ tượng thanh sau:
"euh…", để biểu thị sự lưỡng lự hoặc khi đang tìm cách diễn đạt.

Bạn có thể tập đọc âm [ø] bằng cách hình dung lại những phụ âm được phát âm tại cùng vị trí trong miệng.
 

du - dø
pu - pø
fu - fø
ku - kø
mu - mø
fɛ - fø
dɛ - dø
kɛ - kø
mɛ - mø
pɛ - pø


Cùng luyện nào!
Bạn có thể làm theo mẫu:
- nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì.
- nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.
 

Bài tập thực hành

Phát âm: âm [ø] - «eu»

A1
5 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / nguyên âm - i, u, o...)