Phát âm / Âm [õ] - «on»

A1 Sơ cấp khám phá
 Trong tiếng Pháp, có sự tồn tại của các nguyên âm mũi:
[ɛ̃] phát âm
Audio file
« à demain ! »
[ɑ̃] phát âm
Audio file
«vraiment !»
[õ] phát âm
Audio file
«c’est bon !»

Khi phát âm các nguyên âm, luồng hơi luôn luôn dẫn qua đường miệng không bị cản trở ở chỗ nào.
Để phát âm một nguyên âm mũi, luồng hơi dẫn qua miệng qua mũi:
 

Làm thế nào để phát âm âm [õ]qua 4 bước?

Âm [õ] là âm rất gần với âm [o]. Đó là một âm mũil, à một âm trầm. Khi ta phát âm âm này, luồng hơi đi ra đồng thời từ cả miệng và mũi. Nếu bạn thấy khó, bạn có thể thử cách nói [o] trong khi dùng ngón tay véo bịt gốc mũi của bạn lại.
 • Hãy thư giãn. Tưởng tượng là bạn vừa nhận được một cái tin bất ngờ. Mặt bạn diễn tả sự ngạc nhiên:
 • Hãy giữ mặt ở nguyên tư thế: môi tròn lại và miệng gần như khép lại. Rồi nói «Oooooo !!!!»
 • Bắt đầu lại và tìm cách làm cho luồng hơi đi qua lỗ mũi. Cảm nhận luồng hơi rung lên trong hai lỗ mũi của bạn.
 • Hoan hô, đây chính là âm [õ]!
Âm [õ] được viết:
 • «on»: bon, citron, boisson, onze.
 • «om» + b/p: bombe, pompier.
 • «om» ở cuối các từ «nom, prénom, pronom».

Đó là âm ta nghe được ở cuối các động từ chia ở ngôi thứ nhất số nhiều «nous» (nous mangeons, nous cuisinons), và ở cuối một số động từ chia ở ngôi «ils/elles» (ont, sont, font, vont…).

Lưu ý, KHÔNG CÓ âm mũi [õ] trong:
 • «bon appétit» [bɔnapeti]
 • «bonne» [bɔn]

Luyện tập!

Để giúp bạn:
 
 • Khuôn mặt bạn thể hiện sự ngạc nhiên: môi tròn lại và miệng gần như khép lại.
 • Giọng bạn hạ xuống. Bạn có thể làm một cử chỉ khoát tay xuống dưới để thuận cho việc phát âm.
 • Âm [õ] là âm mũi có dạng tương đương với âm [o], một âm rất trầm. Bạn có thể đặt một tay lên mũi và một tay lên bụng để cảm nhận âm thanh cộng hưởng ở những bộ phận này của cơ thể.
 
Audio file
Quel monde !
Audio file
Quelle bombe !
Audio file
Dis donc !
Audio file
Mais non !
Audio file
C’est bon !
Audio file
C’est long !

Bài tập thực hành

Phát âm: âm "on"

A1
6 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (âm thanh / âm mũi in, an, on)