Phát âm / Âm "j"

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp thế nào: kinh khủng, bình thường, khá / thực sự dễ? Bạn không biết?

Sự khác nhau giữa:
les (z)ans và
les gens
là không thể nhận biết, khó nghe, dễ nghe?

Sự khác nhau giữa:
les (z)ans
les gens
là không thể, khó, dễ phát âm?

Với bạn nguyên âm nào là dễ nhất?
Với bạn nguyên âm nào là kinh khủng nhất?

Bạn đã bao giờ quan sát chuyển động môi của một người nói tiếng Pháp? Âm [ʒ] là một phụ âm được phát ra khi hai môi đưa ra trước, như thổi nến ở bánh sinh nhật. Rất nhiều âm trong tiếng Pháp được phát ra ở phần trước của miệng, môi tròn và đưa ra trước.
Âm [ʒ] được viết
- « j »
- « g » (+ e, i, y)
- « ge » (+a, u, o ; các nguyên âmauto)

Bạn có thể luyện phát âm âm [ʒ], bằng cách dựa vào các nguyên âm được phát âm từ cùng một khu vực trong miệng:

ʒø ʒø
dø ʒø
nø ʒø

ʒuR
Rəʒu
siʒoz
ʒozɛt
ʒezit


Cùng luyện nào!
Bạn có thể làm theo mẫu:
- nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì.
- nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.

Bài tập thực hành

Phát âm: âm "j"

A1
6 bài tập
Nghe • Phát âm (âm thanh / phụ âm - r, p, b...)