Phát âm / Âm [ɑ̃] - « an »

A1 Sơ cấp khám phá
Share
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...

Trong tiếng Pháp, có sự tồn tại của các nguyên âm mũi :
[ɛ̃]như trong
Audio file
« à demain ! »
[ɑ̃]như trong
Audio file
« vraiment ! »
[õ] như trong
Audio file
« c’est bon ! »

Khi phát âm các nguyên âm, luồng hơi luôn luôn dẫn qua đường miệng không bị cản trở ở chỗ nào.
Để phát âm một nguyên âm mũi, luồng hơi dẫn qua miệng qua mũi: :
 

Làm thế nào để phát âm âm [ɑ̃] qua 4 bước?
Âm
Audio file
[ɑ̃]là âm mũi có dạng tương đương với âm
Audio file
[ɑ],một âm trầm, khi phát âm giống như nằm ở giữa cơ thể, ở trong bụng.
1. Hãy thư giãn và ngáp thật sâu, giống như một đứa con nít đang hài lòng.
 

2. Tiếp tục ngáp và nói « aaaaaaaaaaa ».
Audio file

3. Bắt đầu lại và tìm cách làm cho luồng hơi đi qua lỗ mũi. Cảm nhận luồng hơi rung lên trong hai lỗ mũi của bạn.

4. Hoan hô, đây chính là âm [ɑ̃] !

Âm [ɑ̃]  thường được viết là: :
  • « an » : santé, hanche
  • « en » : accident, dent, médicament, ventre, rendez-vous, urgence
  • « am » + b/p : jambe, chambre
  • « em » + b/p : exemple

Luyện tập !

Để giúp bạn: :
Giọng của bạn phải đi xuống. Bạn có thể làm một cử chỉ khoát tay xuống dưới để thuận cho việc phát âm.
Âm
Audio file
[ɑ̃] là âm mũi có dạng tương đương với âm
Audio file
[ɑ], một âm rất trầm.
Bạn có thể đặt một tay lên mũi và một tay lên bụng để cảm nhận âm thanh cộng hưởng ở những bộ phận này của cơ thể.
Audio file
je mange
Audio file
tu penses
Audio file
descendre
Audio file
maman
Audio file
vraiment
Audio file
accident

Bài tập thực hành

Phát âm: âm: [ɑ̃] - «an»

A1
5 bài tập
Xem • Phát âm (âm thanh / âm mũi in, an, on)