Phát âm / Âm "on"

A1 Sơ cấp khám phá
Share
Bạn đã bao giờ thử bắt chước nói theo một người Pháp chưa? Bạn đã bao giờ bắt chước một vài âm mà bạn cho là tiêu biểu trong tiếng Pháp chưa?
Bạn thấy các nguyên âm trong tiếng Pháp như thế nào: kinh khủng, bình thường, khá / thực sự dễ? Bạn không biết?

Sự khác nhau giữa:
son
sans
là không thể nhận biết, khó nghe, dễ nghe?
dont
dent
là không thể, khó, dễ phát âm?

Với bạn nguyên âm nào là dễ nhất?
Với bạn nguyên âm nào là kinh khủng nhất?
 

Âm [õ] là một nguyên âm đặc trưng của tiếng Pháp đối với người nước ngoài. Âm này là một trong các nguyên âm âm mũi như âm [ã], ví dụ như trong
« cent ans »
và [ɛ̃], như trong
« vingt ».


Âm [õ] là âm mũi tương đương của âm [o], một âm trầm phát ra từ giữa cơ thể. Khi ta phát âm, không khí đi ra đồng thời từ miệng và mũi. Nếu gặp khó khăn, ta có thể bắt đầu bằng cách đọc âm [o] đồng thời bóp sống mũi.

Âm [õ] thường được viết:

"on" :
boisson
poisson
citron
"om" + p/b :
sombre
   

ta thường nghe thấy âm này trong các từ tượng thanh sau:
"Ding dong"
"Ronron"


Hãy luyện tập!
Âm [õ] là âm trầm, tròn môi, cường độ trung bình.

Nếu bạn có xu hướng phát ra âm [ã] khi muốn nói âm [õ]: hãy nghĩ đến việc đưa môi ra trước, miệng gần như đóng lại, như khi chuẩn bị trao một nụ hôn.

Bạn có thể làm theo mẫu:
- nhắc lại theo mẫu, nhưng nhanh hơn một chút, lúc hét to lúc thầm thì.
- nhắc lại cùng lúc với mẫu, cố gắng chính xác nhất có thể.

Bài tập thực hành

Black M - Le plus fort du monde

A2
5 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (Sons / Nasales - in, an, on) • Giáo dục âm nhạc

Travailler à l'étranger

A2
4 bài tập
Xem • Nghe • Phát âm (Sons / Nasales - in, an, on)