Nhớ lại phần từ vựng 1

- Đọc to nhiều lần các từ mới.

- Ghi lại vào nhật ký học tập các từ mà bạn cho là quan trọng và muốn ghi nhớ.

- Gắn những từ đã học với một bối cảnh cụ thể, ghi lại những từ này trong các câu ; đặt ví dụ.

- Kết hợp từ mới với các từ đã biết.

- Bạn có thể dùng bản ghi lời nhân vật để biết cách viết của từ nghe được.

- Để nhớ được lâu thì việc nhắc lại đều đặn các từ đã học là rất quan trọng.