Ngữ pháp / Tương lai gần

A1 Sơ cấp khám phá
Thời tương lai gần được sử dụng trong những cuộc hội thoại thân mật, không mang tính trang trọng để nói về những sự kiện trong tương lai.

Thời tương lai gần: ALLER + động từ nguyên thể
 
Audio file
Je vais manger.
Audio file
Tu vas nager à la piscine.
Audio file
Il va faire le marché.
Audio file
Elle va acheter un ballon.
Audio file
On va boire un verre.
Audio file
Nous allons courir.
Audio file
Vous allez faire la cuisine.
Audio file
Ils vont partir au restaurant.
Audio file
Elles vont sortir au cinéma.

Bài tập thực hành

Ngữ pháp: tương lai gần

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì tương lai gần)

Đừng làm như tôi còn đang ở trung học ấy, xong rồi!

A1
8 bài tập
Xem • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ) • Nghe • Ngữ pháp (động từ / thì quá khứ kép, động từ / thì tương lai gần) • Từ vựng (giáo dục và đào tạo / giáo dục đại học) • Phát âm (các chỉ hiệu lời nói)