Ngữ pháp / Giới từ chỉ nơi chốn

A1 Sơ cấp khám phá
Câu «Je suis sur le lit» và câu «je suis dans le lit» khác nhau ở chỗ nào? Học cách sử dụng đúng giới từ chỉ nơi chốn.
Để diễn tả vị trí, tình huống của một địa điểm, một người hay một vật, ta dùng các giới từ.

Quan sát các câu sau đây:

Je vais travailler.
J'aime mon travail.


Câu «Je vais travailler» nằm ở AU-DESSUS DE câu «J'aime mon travail».
Câu «J'aime mon travail» nằm ở EN DESSOUS DE câu «Je vais au travail».

Quan sát các hình ảnh sau:
EN HAUT hình, có 3 nhân vật:
- một nhân vật À GAUCHE cái hộp,
- một nhân vật DANS cái hộp,
- một nhân vật À DROITE cái hộp.


Ở chỗ làm:
L'ordinateur est SUR le bureau. Cái máy tính nằm ở TRÊN bàn.
Audio file
La poubelle est SOUS le bureau. Cái thùng rác nằm ở DƯỚI bàn.
La chaise est DEVANT le bureau. Cái ghế đặt ở TRƯỚC bàn.
Le mur est DERRIÈRE moi. Bức tường ở đằng SAU tôi.
La gare est À CÔTÉ DE mon entreprise. Nhà ga ở CẠNH công ty tôi.
Le document est DANS ce dossier. Tài liệu nằm TRONG tập hồ sơ này.
Le bureau d'accueil est EN FACE DE l'ascenseur. Phòng tiếp tân ở TRƯỚC MẶT thang máy.

Bài tập thực hành

Luigi au coeur de Paléo

Ngữ pháp: các giới từ chỉ nơi chốn

A1
4 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (nơi chốn, vị trí / giới từ chỉ nơi chốn)