Làm những bài bạn thấy dễ nhất trước!

- Hoàn thành bài tập từng tí một: trả lời các câu hỏi dễ trước rồi lượt hai mới tập trung vào các câu chưa trả lời được.

- Sau khi hoàn tất, làm lại bài bằng cách tập trung xem phần sửa lỗi và xem lại phần tài liệu nghe nhìn có liên quan.

- Sử dụng từ điển đa ngôn ngữ của Lớp để xem nghĩa các từ trong bài mà bạn không hiểu.

- Ngắt thành nhiều đoạn, nghe lại nhiều lần các đoạn vidéo, chú ý quan sát hình ảnh.