Làm những bài bạn thấy dễ nhất trước!

Tất cả các trình độ
- Hoàn thành bài tập từng tí một: trả lời các câu hỏi dễ trước rồi lượt hai mới tập trung vào các câu chưa trả lời được. - Sau khi hoàn tất, làm lại bài bằng cách tập trung xem phần sửa lỗi và xem lại phần tài liệu nghe nhìn có liên quan. - Sử dụng từ điển đa ngôn ngữ của Lớp để xem nghĩa các từ trong bài mà bạn không hiểu. - Ngắt thành nhiều đoạn, nghe lại nhiều lần các đoạn vidéo, chú ý quan sát hình ảnh.