Grammaire / Les verbes pronominaux

A1 Sơ cấp khám phá
Les verbes pronominaux ont deux pronoms.

Le verbe se lever au présent :
Je me lève
Tu te lèves
Il/Elle/on se lève
Nous nous levons
Vous vous levez
Ils/Elles se lèvent

Bài tập thực hành

Hay ta thử một bộ phim hài đi?

A1
8 bài tập
Xem • Nghe • Ngữ pháp (nghi vấn, hỏi, động từ / động từ phản thân) • Từ vựng (cuộc sống thường nhật) • Phát âm (các chỉ hiệu lời nói) • Liên văn hóa (giao tiếp / giao tiếp phi ngôn ngữ)