Ghi nhớ phần từ vựng 2 (bài tập phần "Hệ thống", "Luyện tập")

- Hãy cố gắng đoán nghĩa của từ mới: chẳng hạn các từ giống với tiếng mẹ đẻ của bạn, hay trong một thứ tiếng khác.

- Hãy tưởng tượng tình huống để dùng từ: đọc to những câu có thể giúp ích cho bạn trong tình huống đã được xác định.

- Tranh thủ những lúc đi tàu hoặc xe bus để ôn lại các từ đã học. Ghi những từ đã học lên các mảnh giấy nhỏ. Một mặt viết từ mới kèm ví dụ, mặt kia ghi nghĩa của từ.